.

(GLO)- Năm 2017, huyện Kbang sẽ triển khai thực hiện 9 cánh đồng lớn tại 7 xã vùng nguyên liệu mía với 278 hộ tham gia. Đến nay, các cánh đồng đã cơ bản hoàn thành.

Trước đó, UBND huyện Kbang đã giao chỉ tiêu cho 7 xã: Đông, Nghĩa An, Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng và Lơ Ku, mỗi xã phải xây dựng 1 cánh đồng mía lớn trong niên vụ 2016-2017 theo đúng tiêu chí ban hành của UBND tỉnh.

Cánh đồng mía lớn thuộc xã Đak Hlơ. Ảnh: Hồng Thi
Cánh đồng mía lớn thuộc xã Đak Hlơ. Ảnh: Hồng Thi

Căn cứ kế hoạch được giao, các xã đã tích cực triển khai phương án với 9 cánh đồng, tổng diện tích 377,69 ha. Cụ thể: cánh đồng làng Lơng Khơng (xã Tơ Tung) 34,3 ha; cánh đồng làng Bờ (xã Kông Lơng Khơng) 58,74 ha; cánh đồng làng Lợt-Klôm-Groi (xã Kông Bờ La) 38,55 ha; cánh đồng thôn 4 (xã Nghĩa An) 42,4 ha; cánh đồng Đak Dăng (làng Kbang-Krối-Chợch, xã Lơ Ku) 49,6 ha; cánh đồng làng Bôn (xã Lơ Ku) 41,5 ha; cánh đồng làng Lợt (xã Đak Hlơ) 30,2 ha và cánh đồng thôn 5 (xã Đak Hlơ) 30,8 ha.

 

Hiện tổ công tác của huyện đang phối hợp với UBND các xã và Nhà máy Đường An Khê tổ chức đo đạc, xác định lại chính xác diện tích trên thực địa để làm cơ sở nghiệm thu kết quả.

Hồng Thi

.
Bình luận (0)
.
.