.

(GLO)- Thời gian qua, huyện Phú Thiện đã xây dựng được 15 cánh đồng lúa lớn một giống với tổng diện tích 639 ha và 7 cánh đồng mía lớn với tổng diện tích 187,7 ha.
 

Ảnh: Trần Dung
Ảnh: Trần Dung

Trong những tháng đầu năm 2017, các điều kiện phục vụ sản xuất nông nghiệp của huyện được đảm bảo; diện tích gieo trồng vụ Đông-Xuân đạt 100% kế hoạch. Đặc biệt chủ trương thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đã cơ bản có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến thôn, làng. Trong đó đã hình thành được 15 cánh đồng lớn một giống đối với cây lúa (với tổng diện tích 639 ha) và 7 cánh đồng lớn đối với cây mía (187,7 ha). Đối với cây mía có 2 cánh đồng với sự tham gia của 100% người dân tộc thiểu số tại chỗ (tổng diện tích 93 ha, bằng 49,5% tổng diện tích các cánh đồng mía lớn).

Phú Thiện đang từng bước mở ra hướng canh tác mới, nâng cao nguồn thu nhập của người nông dân, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Trần Dung

.
Bình luận (0)
.
.