.

(GLO)- Đó là nội dung Quyết định số 879/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kế hoạch hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018.
 

Áp dụng chăn nuôi nhốt gắn với sử dụng giống bò lai trong các hộ dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N
Áp dụng chăn nuôi nhốt gắn với sử dụng giống bò lai trong các hộ dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N

Theo đó, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm đề ra theo kế hoạch là tuyên truyền phổ biến và tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ của Chính phủ giúp các hộ chăn nuôi; xác định tầm quan trọng của việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, về dinh dưỡng, về phòng chống dịch bệnh, về môi trường..., nhằm tạo ra sản phẩm chăn nuôi có chất lượng tốt và giá cả hợp lý, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, đảm bảo các chính sách được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, tiến độ theo kế hoạch. Nguồn lực hỗ trợ được phát huy hiệu quả.

Các hạng mục hỗ trợ bao gồm tinh bò sẽ sử dụng tinh đông lạnh các giống bò Brahman, Angus, Droughtmaster, BBB, Charolais với tổng số 26.631 liều tinh. Tinh heo sẽ sử dụng tinh lỏng các giống heo Duroc, Pietrain, Landrace, Yorkshire và các giống heo lai từ 2 máu ngoại của các giống nói trên trở lên với tổng số 43.485 liều tinh. Nitơ lỏng để bảo quản và vận chuyển tinh đông lạnh bò giống để phối giống, với tổng số 26.631 lít. Dụng cụ phối giống nhân tạo bò với tổng số 26.631 bộ.

Bên cạnh đó về hỗ trợ mua con giống, tổng số heo đực giống hỗ trợ là 65 con (Sử dụng các giống Duroc, Pietrain, Landrace, Yorkshire và tổ hợp lai của giống nội và giống ngoại), tổng số bò đực giống hỗ trợ là 475 con (Sử dụng các giống bò Brahman, Angus, Droughtmaster, BBB, Charolais). Đồng thời, hỗ trợ làm 450 công trình xử lý chất thải chăn nuôi, hỗ trợ mua gần 60 bình chứa nitơ lỏng để vận chuyển bảo quản tinh, hỗ trợ đào tạo và tập huấn... Dự kiến tổng nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2018 là hơn 13,2 tỷ đồng, trong đó đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí cho tỉnh 50%, ngân sách địa phương 50%.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch theo đúng quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến kế hoạch hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ năm 2018 trên địa bàn để người dân được biết, đăng ký theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã xác định các đối tượng hộ nông dân trên địa bàn được hưởng thụ các nội dung hỗ trợ của kế hoạch; hướng dẫn các hộ viết đơn đăng ký và cam kết thực hiện việc hỗ trợ theo đúng quy định. Đối với các hộ chăn nuôi, phải chủ động làm đơn đăng ký hạng mục cần được hỗ trợ có xác nhận  của UBND cấp xã và cam kết thực hiện đúng nội dung đăng ký hỗ trợ...

Thanh Nhật

.