• Siết chặt quản lý các cơ sở tư vấn du học
  • Đổi thay ở vùng kinh tế mới

Siết chặt quản lý các cơ sở tư vấn du học

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều người lựa chọn hình thức du học với mong muốn trải nghiệm môi trường học tập mới. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của khách hàng, nhiều đơn vị tư vấn du học được mở ra ở TP. Pleiku, song từ đó cũng nảy sinh những vấn đề đáng quan tâm.

Đổi thay ở vùng kinh tế mới

(GLO)- Theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước, năm 1996, 38 hộ dân từ tỉnh Hải Dương đã tiên phong vào xã Yang Trung (huyện Kông Chro) để xây dựng kinh tế mới. Sau những năm tháng lao động gian khổ, đến nay, nhiều gia đình đã trở nên khá giả, xem đây là quê hương thứ 2 của mình.

    .
.
.