• Khi startup Mỹ đến Việt Nam
  • Cô gái bỏ phố lên rừng... trồng hoa
  • Việt Nam - Đất lành cho khởi nghiệp

Khi startup Mỹ đến Việt Nam

(GLO)- Đã có những công ty khởi nghiệp (startup) Mỹ đặt văn phòng đại diện theo hình thức "2 văn phòng song song"(Mỹ-Việt) tại Việt Nam, chủ yếu là ở TP. Hồ Chí Minh. Đây thực sự là một cơ hội tham khảo rất thực tế cho các startup Việt Nam, nhất là starup của những người trẻ.

Cô gái bỏ phố lên rừng... trồng hoa

Là thạc sĩ, nhà ở thành phố, cô gái có cái tên lạ Nguyễn Tường Miên hoàn toàn có thể kiếm một công việc phù hợp để được ở cạnh gia đình. Nhưng Miên đã chọn một cách sống thật khác để theo đuổi đam mê.

Việt Nam - Đất lành cho khởi nghiệp

Tinh thần hỗ trợ khởi nghiệp ở Việt Nam đang lên cao hơn bao giờ hết, nhiều chính sách, luật và chương trình khuyến khích khởi nghiệp đã và đang được xây dựng, ban hành.

    .
.
.