.
.
(GLO)- Thời gian qua, huyện Ia Grai, Gia Lai tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện.
 
 
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của bộ phận này, năm nay, huyện tiếp tục ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Văn phòng HĐND-UBND huyện cũng bố trí một phòng làm việc với diện tích gần 100 m2, đầu tư cơ sở vật chất, trang-thiết bị phục vụ công tác giải quyết TTHC. 
 
Ông Nguyễn Trọng Đoan-Tổ trưởng Tổ một cửa-cho biết: Bộ phận này có 10 cán bộ được trưng tập tại các phòng, ban thuộc UBND huyện và 1 viên chức thuộc Văn phòng Đăng ký Đất đai để tiếp nhận và trả kết quả TTHC. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện là hơn 6.900 hồ sơ. Trong đó, riêng lĩnh vực đất đai có hơn 5.500 hồ sơ, chiếm 80% tổng số hồ sơ tiếp nhận.
 
Giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai-Chi nhánh huyện Ia Grai.  Ảnh: L.T
Giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai-Chi nhánh huyện Ia Grai. Ảnh: L.T
 
Là đơn vị trực thuộc tỉnh đóng vai trò chính về công tác giải quyết hồ sơ TTHC trong lĩnh vực đất đai, Văn phòng Đăng ký Đất đai-Chi nhánh huyện Ia Grai đã phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện tiến hành niêm yết công khai và cung cấp các mẫu hồ sơ TTHC để huyện công bố công khai, đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu và thực hiện.Bà Bùi Thị Nguyên Sáng-Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai-Chi nhánh huyện Ia Grai-chia sẻ: “Do quy định mới về thời gian giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai ngày càng rút ngắn, trong khi đó, số lượng cán bộ chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế nên lượng hồ sơ đất đai cần giải quyết thường quá tải. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện chuyển sang đơn vị bình quân hơn 50 hồ sơ/ngày liên quan về đất đai và giao dịch đảm bảo. Dù vậy, Văn phòng đăng ký đất đai vẫn cố gắng giải quyết trong ngày, đúng quy định. Bên cạnh đó, nhiều loại hồ sơ TTHC về đất đai trong quá trình giải quyết đòi hỏi phải có sự tham gia phối hợp nhịp nhàng từ Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan liên quan, cũng như phía tổ chức, cá nhân  nộp hồ sơ. Nếu một trong các bên liên quan chậm trễ hoặc phối hợp không kịp thời và đồng bộ sẽ dẫn đến kết quả giải quyết bị xếp vào nhóm hoàn thành trễ trên phần mềm hệ thống quản lý”.
 
Cũng về những trăn trở vừa nêu, ông Chu Sỹ Mởn-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai-nêu thực trạng: “Một số quy định TTHC về quản lý đất đai hiện nay vẫn chưa phù hợp, ví dụ như hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, gắn với tách thửa và cấp bìa. Loại hồ sơ này phải luân chuyển qua lại nhiều cơ quan, vừa cấp huyện và cấp tỉnh cùng giải quyết. Ngay bản thân cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cũng thấy rất bất cập và lòng vòng, mất nhiều thời gian; phía tổ chức và công dân cũng thấy nhiều bất tiện trong việc tham gia thực hiện TTHC. Do vậy, chúng tôi phối hợp cùng đơn vị liên quan kiến nghị với ngành và cấp trên, đề nghị cấp thẩm quyền sớm xem xét đơn giản hóa các quy định TTHC, cũng như quy định về thời gian giải quyết sao cho phù hợp hơn, tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước và tổ chức, công dân trong quá trình thực hiện TTHC”.
 
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Ia Grai. Ảnh: L.T
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Ia Grai. Ảnh: L.T
 
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, ông Nguyễn Ngọc Anh-Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Ia Grai-cho hay: “Văn phòng sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện TTHC. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giải quyết TTHC. Tiếp tục xem xét kiến nghị cơ quan chuyên ngành khắc phục một số tồn tại trên phần mềm hệ thống quản lý giải quyết TTHC, đáp ứng yêu cầu thực tế công việc. Mặt khác, Văn phòng sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện kiểm tra chấn chỉnh những mặt hạn chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC”.
 
 
Lương Thanh
 
 
.