.

Chư Pah: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Thứ Sáu, 28/07/2017, 08:05 [GMT+7]
.

(GLO)- Chiều 27-7, Huyện ủy Chư Pah đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện.

Ảnh: Tường Vy
Ảnh: Tường Vy

 

Trong thời gian 1 buổi, các đại biểu được học tập, nghiên cứu 3 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.


Sau lớp học này huyện Chư Pah sẽ tổ chức 2 lớp dành cho đảng viên và cán bộ công chức viên chức không phải là đảng viên trên địa bàn huyện.

Tường Vy

.