.

Gia Lai:Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng

Thứ Tư, 23/08/2017, 12:27 [GMT+7]
.

(GLO)- Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 18/CT-UBND.

          Xây dựng dân dụng tại khu vực trung tâm thành phố Pleiku. Ảnh: T.N
Xây dựng dân dụng tại khu vực trung tâm thành phố Pleiku. Ảnh: T.N

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tập trung nâng cao chất lượng cấp phép xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp quản lý và quy định pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý, ngăn chặn hiệu quả các vi phạm trật tự xây dựng, xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình vi phạm, kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư công trình tự tháo dỡ hoặc cưỡng chế tháo dỡ theo quy định. Đồng thời, Sở tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành hoặc bổ sung các quy định liên quan đến cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng...

Bên cạnh đó, các sở ban ngành liên quan tăng cường kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực cấp phép xây dựng, hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc thành lập, kiện toàn lực lượng quản lý trật tự xây dựng cấp huyện..., thực hiện chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng kiến trúc cảnh quan đô thị, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đối với công trình xây dựng trong các khu công nghiệp thuộc quyền quản lý. Tập trung nâng cao chất lượng công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, thường xuyên kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị. Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật trong hoạt động xây dựng để nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật về xây dựng, quy hoạch và trật tự xây dựng. Tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng ở cấp xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Công khai minh bạch các thủ tục cấp phép xây dựng, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình khi có nhu cầu xây dựng, cải tạo sửa chữa công trình nhà ở được đơn giản thuận tiện, chấn chỉnh công tác cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo cấp phép. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn bố trí cán bộ công chức có năng lực chuyên môn đảm nhận công tác quản lý về quy hoạch và trật tự xây dựng theo quy định pháp luật. Kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy làm công tác quản lý xây dựng ở các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phân công trách nhiệm cụ thể cho tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là trách nhiệm của đội quản lý trật tự xây dựng cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn, đồng thời quy định cụ thể hình thức xử lý đối với người đứng đầu các tổ chức và cá nhân thiếu trách nhiệm, buôn lỏng quản lý, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn được phân công phụ trách.

Thanh Nhật

.