.
.
 • 45 năm lời dặn của Bác: Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu về xóa đói, giảm nghèo
  15:11 | 26/11/2014
  45 năm lời dặn của Bác: Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu về xóa đói, giảm nghèo
  Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, Người Cha già của dân tộc trước khi đi xa đã căn dặn về việc "không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân". 45 năm qua, thực hiện di huấn của Người, Đảng, Chính phủ đã có những chủ trương, chính sách mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của người dân.
  .
 • Học tập phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  13:42 | 24/11/2014
  Học tập phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Với vốn hiểu biết sâu rộng, một tấm lòng thương yêu con người sâu sắc, một trí tuệ thiên bẩm và sự tinh tế hiếm có, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một phong cách ứng xử ở tầm nghệ thuật - phong cách ứng xử văn hóa.
  .
 • Ngành Hậu cần Quân đoàn 3 làm theo lời Bác
  09:45 | 20/11/2014
  Ngành Hậu cần Quân đoàn 3 làm theo lời Bác
  (GLO)- Ngành Hậu cần Quân đoàn 3 là một trong những "mắt xích" quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Chính vì thế, đơn vị đã cụ thể hóa phong trào thi đua "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" bằng nhiều việc làm thiết thực.
  .
 • Phụ nữ thực hành tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế
  09:41 | 13/11/2014
  Phụ nữ thực hành tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế
  (GLO)- Những năm qua, việc học tập và làm theo gương Bác đã thực sự trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh. Đặc biệt, quá trình học tập, làm theo luôn có sự phân công trách nhiệm rõ ràng đối với từng cán bộ, hội viên và được cụ thể hóa bằng những việc làm như: thực hành tiết kiệm chống tham nhũng lãng phí, sửa đổi tác phong lề lối làm việc, sâu sát cơ sở hay thông qua các mô hình: "kho thóc tình thương", "ống tiền tiết kiệm", "hũ gạo tiết kiệm", "nuôi heo đất", quỹ "mái ấm tình thương"...
  .
 • Khắc ghi lời dạy của Người
  10:58 | 07/11/2014
  Khắc ghi lời dạy của Người
  (GLO)- Thực hiện lời căn dặn của Bác "…không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân", Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để xóa đói, giảm nghèo đặc biệt là đối với đồng bào vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
  .
 • Lời Người dặn về
  18:27 | 27/10/2014
  Lời Người dặn về "trồng người"
  Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm chăm lo mọi mặt cho thanh- thiếu niên, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ về lý tưởng, đạo đức cách mạng, về văn hóa, khoa học kỹ thuật, rèn luyện năng lực hoạt động thực tiễn... để thế hệ trẻ kế thừa và phát huy được những kinh nghiệm của các thế hệ trước. Cho đến những dòng cuối cùng để lại trong Di chúc, những lời căn dặn của Người vẫn là nền tảng định hướng cho sự phát triển các thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay.
  .
 • Lời Bác dặn với
  06:44 | 25/10/2014
  Lời Bác dặn với "nhiệm vụ then chốt"
  (GLO)- Trong Di chúc, Bác đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. "Trước hết nói về Đảng", Bác dặn dò: "...Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng... Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Những vấn đề về công tác xây dựng Đảng như lời Bác để lại trước lúc ra đi, đã nhiều lần, trong nhiều nội dung các văn kiện của Đảng đã đề cập. Đặc biệt là những năm gần đây.
  .
 • Điều
  08:15 | 24/10/2014
  Điều "đầu tiên" trong những dòng cuối cùng của Bác
  Cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đấu tranh không mệt mỏi để khẳng định và bảo vệ những giá trị cao quý của con người, đem lại sự ấm no hạnh phúc cho con người. Những dòng cuối cùng để lại, Người lại nhấn mạnh điều đầu tiên là công việc chăm lo cho con người.
  .
 • Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tác phong, phương pháp lãnh đạo của người cán bộ trong giai đoạn mới
  02:40 | 22/10/2014
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tác phong, phương pháp lãnh đạo của người cán bộ trong giai đoạn mới
  Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ngư­ời là một tấm gương sáng về phẩm chất và năng lực của ng­ười cán bộ cách mạng. Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến tác phong, phương pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ cách mạng.
  .
 • Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng
  14:06 | 20/10/2014
  Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng
  Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một tài sản tinh thần vô giá. Đó là Bản Di chúc thiêng liêng bao gồm những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu trong tư tưởng của Người về xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế, chính trị, về văn hóa-xã hội và đạo đức lối sống; về giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ; về quan hệ quốc tế, quốc phòng-an ninh,...
  .
 • Giới thiệu Bộ sưu tập chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  12:20 | 17/10/2014
  Giới thiệu Bộ sưu tập chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Được sự giúp đỡ của Báo Nhân dân, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu Bộ sưu tập chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ 1945-1969.
  .
 • Điểm sáng trong phong trào
  08:14 | 16/10/2014
  Điểm sáng trong phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"
  (GLO)- Hội Cựu chiến binh thị trấn Chư Sê hiện có 657 hội viên đang sinh hoạt và làm việc tại 27 thôn, làng, tổ dân phố. Những năm qua, Hội Cựu chiến binh thị trấn Chư Sê trở thành điểm sáng trong phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" ở huyện Chư Sê.
  .
 • Bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  20:38 | 12/10/2014
  Bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc trong 15 năm cuối đời (từ 1954 đến 1969).
  .
 • 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Những cảm nhận của người trong cuộc
  02:13 | 11/10/2014
  45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Những cảm nhận của người trong cuộc
  Di chúc Bác viết vào dịp sinh nhật của mình trong suốt 5 năm, khi còn rất minh mẫn, sáng suốt. 5 năm Bác trăn trở, suy nghĩ kỹ càng, viết đi, viết lại, sửa chữa, bổ sung… Do vậy, bản Di chúc tuy vô cùng ngắn gọn súc tích, nhưng hầu như đã chứa đựng toàn vẹn. Bốn mươi lăm năm ngày Bác đi xa, tác giả viết bài này xin nêu những cảm nhận.
  .
 • Lực lượng vũ trang tỉnh học tập và làm theo gương Bác
  21:01 | 09/10/2014
  Lực lượng vũ trang tỉnh học tập và làm theo gương Bác
  (GLO)- Những năm qua, thực hiện lời căn dặn của Bác, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị và phong trào thi đua quyết thắng cùng các cuộc vận động khác.
  .
 • 13:58 | 06/10/2014
  "Tuổi già nhưng chí không già"
  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng và quan tâm đến người cao tuổi. Người luôn đánh giá cao vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt cuộc đời, dù bận nhiều việc nhưng Hồ Chí Minh vẫn luôn dành cho người cao tuổi Việt Nam những tình cảm ân cần và sự quan tâm sâu sắc.
  .
 • Tư tưởng và Di chúc của Bác Hồ về y đức:
  20:09 | 03/10/2014
  Tư tưởng và Di chúc của Bác Hồ về y đức: "Lương y phải kiêm từ mẫu"
  Sinh thời, Bác Hồ luôn dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với ngành Y tế. Người luôn nhắc nhở "Lương y phải kiêm từ mẫu". Cho đến tận khi sắp sửa đi xa, trong Di chúc, Người vẫn không quên dặn dò phải "Phát triển công tác vệ sinh, y tế…".
  .
 • Nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới
  13:42 | 01/10/2014
  Nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới
  (GLO)- Nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, P.V Gia Lai online đã có cuộc trao đổi với ông HÀ SƠN NHIN-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai xung quanh vấn đề này.
  .
 • Bác Hồ với sự nghiệp
  21:20 | 30/09/2014
  Bác Hồ với sự nghiệp "trồng người"
  Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp "trồng người". Qua những bức thư Bác gửi giáo viên, học sinh, chúng ta thấy tư tưởng của Bác về giáo dục vẫn mang tính thời sự, là kim chỉ nam cho công cuộc Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.
  .
 • Ngành Tòa án: Làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  09:35 | 30/09/2014
  Ngành Tòa án: Làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  (GLO)- Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Thông tri số 05-TT/TU ngày 16-6-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, ngành Tòa án tỉnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ đó, cán bộ, công chức có sự tiến bộ về nhận thức, nâng cao văn hóa ứng xử, thực hiện dân chủ, hoàn thành các công việc được giao...
  .
 • Bác Hồ dạy phải đoàn kết chặt chẽ trong Đảng
  23:47 | 28/09/2014
  Bác Hồ dạy phải đoàn kết chặt chẽ trong Đảng
  (GLO)- Trước lúc đi "gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác...", trong Di chúc của mình, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, mà muốn xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh thì phải đoàn kết chặt chẽ. Bác khẳng định: "Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác".
  .
 • Xây dựng văn hóa tiết kiệm
  07:50 | 28/09/2014
  Xây dựng văn hóa tiết kiệm
  Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm về một tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí mang tính chuẩn mực. Bác dặn: "Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân".
  .
 • Ngành Giáo dục hướng tới kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác
  23:05 | 27/09/2014
  Ngành Giáo dục hướng tới kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác
  Bộ Giáo dục-Đào tạo vừa có văn bản gửi tới các Sở GD-ĐT, các trường ĐH, học viện về việc triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  .
 • Điều
  11:11 | 27/09/2014
  Điều "Đầu tiên" trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  (GLO)- Trong những dòng cuối cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta Người viết: "Đầu tiên là công việc đối với con người" và căn dặn "Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân".
  .
 • Cuộc gặp gỡ đặc biệt và câu nói bất hủ của Bác Hồ
  07:11 | 26/09/2014
  Cuộc gặp gỡ đặc biệt và câu nói bất hủ của Bác Hồ
  "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" - Đây là câu nói bất hủ của Bác Hồ trong cuộc gặp các cán bộ Đại đoàn 308 (Đại đoàn Quân Tiên Phong), tại Đền Giếng (thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng - Phú Thọ).
  .
 • Đoàn kết quốc tế luôn cháy bỏng trong trái tim Hồ Chí Minh
  08:15 | 25/09/2014
  Đoàn kết quốc tế luôn cháy bỏng trong trái tim Hồ Chí Minh
  45 năm trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta trở về với thế giới "người hiền", những căn dặn của Người trong Di chúc về đoàn kết quốc tế mãi mãi tỏa sáng, đồng hành cùng dân tộc và thời đại.
  .
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết các dân tộc
  18:21 | 21/09/2014
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết các dân tộc
  Chủ tịch Hồ Chí Minh được thế giới tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa. Người đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta những di sản vô giá, trong đó, tư tưởng nổi bật và chủ đạo của Người là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc thiểu số nói riêng.
  .
 • Quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền theo lời dặn của Bác Hồ
  08:12 | 20/09/2014
  Quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền theo lời dặn của Bác Hồ
  Vào ngày này, cách đây tròn 60 năm (19-9-1954 - 19-9-2014) Bác Hồ đã về thăm Đền Hùng. Tại đất thiêng, Bác đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".
  .
 • Từ rất sớm, Bác tiên liệu sự vận động của Đảng
  09:03 | 19/09/2014
  Từ rất sớm, Bác tiên liệu sự vận động của Đảng
  Từ rất sớm, từ tiên liệu về sự vận động của bản thân Đảng trong quá trình phát triển và sự biến động của tình hình, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tất yếu khách quan của việc phải xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để Đảng luôn trong sạch vững mạnh.
  .
 • Đảng viên phải là tấm gương cho thanh niên
  20:03 | 18/09/2014
  Đảng viên phải là tấm gương cho thanh niên
  Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết".
  .
 • Đợt sinh hoạt chính trị dịp kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ
  13:18 | 18/09/2014
  Đợt sinh hoạt chính trị dịp kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ
  (GLO)- Để thực hiện đúng tinh thần Hướng dẫn 129-HD/BTGTW, ngày 16-8-2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ngày 25-8-2014, mới đây Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có văn bản triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương về chủ trương mở đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2014).
  .
 • Lắng sâu lời dặn của Người
  09:35 | 18/09/2014
  Lắng sâu lời dặn của Người
  (GLO)- Chăm chú xem lại những thước phim tài liệu về Bác Hồ và nghe lại bản di chúc của Người, ông Lê Ngọc Viên-nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh vẫn rất xúc động bởi những hình ảnh trong lễ truy điệu của Bác tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
  .
 • .
.
.