Từ khóa: Trường Hải

Một phiên bản BMW 320i khác biệt của THACO

Một phiên bản BMW 320i khác biệt của THACO

Nhằm da dạng hóa sản phẩm, Trường Hải (THACO) mang đến nhiều phiên bản khác nhau cho chiếc BMW 320i, từ bản tiêu chuẩn cho đến biến thể được trang bị gói M-Performance có giá bán lên đến 1,8 tỉ đồng.