Từ khóa: Toàn vẹn

Lắng nghe tiếng nói chủ nhân di sản

Lắng nghe tiếng nói chủ nhân di sản

(GLO)- Làm thế nào để bảo vệ toàn vẹn không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trước rất nhiều thách thức, áp lực hiện nay. Đây là vấn đề chính yếu đặt ra tại hội thảo khoa học bàn về chủ đề này với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa, quản lý văn hóa.