Thống nhất việc phân chia lưu vực giữa 2 tỉnh Gia Lai và Phú Yên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, Viện sinh thái Rừng và Môi trường vừa có buổi làm việc với Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng 2 tỉnh Gia Lai và Phú Yên để thống nhất kết quả diện tích rừng thuộc lưu vực liên tỉnh làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng.
 

Ảnh: Minh Nguyễn
Ảnh: Minh Nguyễn

Đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Phú Yên đề nghị trên căn cứ pháp lý của các văn bản hướng dẫn cần xem xét việc chặn dòng sông Ba dẫn dòng về sông Côn không trả nước về lại sông Ba làm xáo trộn đời sống sinh hoạt người dân vùng hạ du; đề nghị điều chỉnh diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng của Nhà máy Thủy điện An Khê-Ka Nak không nằm trong lưu vực chi trả tiền của Nhà máy Thủy điện sông Ba Hạ.

Về phía Gia Lai, Ông Võ Văn Hạnh-Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, xác định: Nhà máy thủy điện An Khê tiến hành ngăn đập trên dòng sông Ba sau đó dẫn dòng về phát điện tại nhà máy đặt tại tỉnh Bình Định nhưng hàng ngày vẫn điều tiết nước đổ về hạ du sông Ba. Lưu lượng nước hồ An Khê xả xuống sông Ba vào các tháng cao điểm trong mùa khô bình quân là 4 m3/s và bình quân tháng cao nhất là 208 m3/s, bình quân trong năm khoảng 27,35 m3/s.

Do vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đề nghị đối với lưu vực nhà máy thủy điện sông Ba Hạ thống nhất chỉ điều chỉnh phần lưu vực hồ C (huyện Kbang) của nhà máy Vĩnh Sơn-Sông Hinh về lưu vực sông Côn; đối với lưu vực của nhà máy thủy điện An Khê vẫn giữ nguyên diện tích lưu vực theo Quyết định 3003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi 2 tỉnh trở lên.

Căn cứ kiến nghị của các địa phương, đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng Việt Nam thống nhất với đề nghị của tỉnh Gia Lai là giữ nguyên phần diện tích lưu vực AnKhê-Ka Nak đã loại bỏ phần lưu vực hồ C trong lưu vực sông Ba Hạ; việc xác định lại hệ thống các lưu vực liên tỉnh có hiện tượng dẫn dòng thì chờ khi có hướng dẫn mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời trên cơ sở ý kiến của 2 tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam sẽ xem xét đề xuất một cách hài hòa, đảm bảo quyền lợi chung giữa 2 tỉnh.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm