Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
BQL là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Gia Lai, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN, KKT và KKT cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai; đồng thời quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các KCN, KKT, KKT cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo BQL gồm Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban. Các chức danh Trưởng, Phó ban do Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bổ nhiệm, miễn nhiệm.
Cơ cấu tổ chức của BQL gồm Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đại diện BQL tại KCN, KKT, KKT cửa khẩu, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ nông dân canh tác lúa chất lượng cao

Hỗ trợ nông dân canh tác lúa chất lượng cao

(GLO)- Để giúp người dân từng bước thay thế các giống lúa đã bị thoái hóa, từ năm 2022 đến nay, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã dành hơn 5 tỷ đồng triển khai cánh đồng lúa một giống chất lượng cao với diện tích 1.400 ha/4.532 hộ tham gia.