Từ khóa: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trao học bổng, tặng quà cho học sinh vùng khó

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trao học bổng, tặng quà cho học sinh vùng khó

(GLO)- Ngày 21-10, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sró (xã Sró, huyện Kông Chro) tổ chức buổi tuyên truyền ngoại khoá với chủ đề “Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng-Đồng hành cùng học sinh đến trường“.
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng: Kịp thời giải ngân kinh phí trồng rừng thay thế

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng: Kịp thời giải ngân kinh phí trồng rừng thay thế

(GLO)- Từ kinh phí trồng rừng thay thế do các chủ đầu tư nộp khi triển khai các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã giải ngân kịp thời cho các đơn vị trồng rừng thay thế theo quy định. Đến nay, các đơn vị được giao nhiệm vụ đã trồng được hơn 900 ha rừng thay thế, góp phần phát triển rừng bền vững.
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng: Chia sẻ gánh nặng cho ngân sách nhà nước

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng: Chia sẻ gánh nặng cho ngân sách nhà nước

(GLO)- Thành lập từ tháng 8-2012, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BVPTR) tỉnh có nhiệm vụ tiếp nhận ủy thác thu tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của các đơn vị sử dụng dịch vụ, chủ yếu là các nhà máy thủy điện; nhà máy sản xuất và cung ứng nước sạch; nhà máy sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước và chi trả cho các đơn vị cung ứng DVMTR theo các lưu vực của từng nhà máy.
Nâng cao nhận thức bảo vệ rừng trong cộng đồng

Nâng cao nhận thức bảo vệ rừng trong cộng đồng

(GLO)- Những năm gần đây, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh luôn chủ động tham mưu UBND tỉnh dành một khoản kinh phí dịch vụ môi trường rừng hỗ trợ UBND các huyện trồng cây phân tán, phát động phong trào trồng cây nhớ ơn Bác. Việc làm ý nghĩa này không chỉ giúp tạo ra mảng xanh môi trường, cải thiện cảnh quan xanh-sạch-đẹp mà từng bước hình thành thói quen trồng cây gây rừng, nâng cao nhận thức bảo vệ rừng của các tổ chức, cộng đồng và cá nhân trong tỉnh.