Từ khóa: quảng bá thương hiệu

Chuyển đổi số: Hướng đi tất yếu của doanh nghiệp

Chuyển đổi số: Hướng đi tất yếu của doanh nghiệp

(GLO)- Sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng toàn cầu và tác động bởi đại dịch Covid-19 khiến giao dịch số ở các doanh nghiệp tăng mạnh. Gia Lai cũng không đứng ngoài cuộc khi bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là doanh nghiệp SMEs) chuyển đổi số.