Từ khóa: Nông hội rau hoa Trà Đa

Gia Lai: Quan tâm phát triển mô hình nông hội

Gia Lai: Quan tâm phát triển mô hình nông hội

(GLO)- Qua nghiên cứu học tập mô hình hội quán của tỉnh Đồng Tháp, ngày 4-11-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Công văn số 2824-CV/TU về việc triển khai thực hiện mô hình nông hội trên địa bàn tỉnh và giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tham mưu, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.
Ổn định đời sống nhờ nông hội

Ổn định đời sống nhờ nông hội

(GLO)- Nông hội rau hoa Trà Đa được đánh giá là mô hình kinh tế tập thể hiệu quả ở TP. Pleiku. Mô hình đã giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm nông nghiệp.