Từ khóa: nguyên Phó chi cục Thi hành án dân sự Đà Lạt