Từ khóa: nghề "ăn cơm đứng"

Nghề “ăn cơm đứng”

E-magazineNghề “ăn cơm đứng”

(GLO)- Xen trong tiếng nhạc xập xình là lời gia chủ mời thân hữu trong làng đến dự tiệc cưới. Vậy mà ở một khoảnh đất cách rạp cưới độ chục bước chân, vợ chồng anh Kpăh Thuy (làng Bạc Kuao, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) vẫn cặm cụi chăm sóc nương dâu của gia đình.