Từ khóa: Ma chay

Ia Phí xóa bỏ tập tục lạc hậu

Ia Phí xóa bỏ tập tục lạc hậu

(GLO)- Mô hình “Xóa bỏ tập tục trong ma chay, cưới hỏi và các tập tục lạc hậu khác trong cộng đồng dân cư“ tại xã Ia Phí (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân.