Kỳ cuối: Tồn tại và giải pháp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai là tỉnh có diện tích rộng đứng thứ hai so các tỉnh, thành trong cả nước, dân số khá đông, vì vậy đơn vị hành chính cấp xã cũng nhiều-với 222 xã, phường, thị trấn. Trong số đó, thời điểm những năm trước 2010 còn khá nhiều xã yếu kém về nhiều mặt, yêu cầu cần phải được xây dựng, củng cố.

Chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là đồng thời với việc rà soát, đánh giá thực trạng yếu kém, tìm nguyên nhân để có giải pháp xử lý phù hợp với tình hình tại từng địa phương, là việc phân công các đồng chí cấp ủy viên trực tiếp phụ trách địa bàn các xã trọng điểm, xã đặc biệt khó khăn; phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ xã, thôn, làng trọng điểm.

Thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý từ các sở, ngành của tỉnh và phòng ban của cấp huyện tăng cường cơ sở và từ cơ sở về huyện hoặc từ địa phương này đến địa phương khác. Sau khi sơ kết đánh giá kết quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra các chương trình, đề án cho từng nội dung cụ thể để chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Mặc dù vậy cho đến nay vẫn còn nhiều bất cập.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin kiểm tra tình hình cơ sở tại huyện Kbang. Ảnh: B.H
Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin kiểm tra tình hình cơ sở tại huyện Kbang. Ảnh: B.H

Tỉnh ủy đã đánh giá vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa được phát huy, việc giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở thiếu kịp thời và dứt điểm; vấn đề cần đặc biệt quan tâm là đội ngũ cán bộ. Tuy đa số cán bộ sau nhiều năm được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cả về văn hóa, chuyên môn, chính trị đã có nhiều chính sách đãi ngộ về vật chất, nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ khá yếu kém và yếu kém khá toàn diện, lại thiếu rèn luyện, học tập; ý thức tổ chức kỷ luật và lòng nhiệt tình cống hiến bị hạn chế.

Về điều này, Tỉnh ủy chỉ rõ: “Trình độ, năng lực lãnh đạo các mặt của đội ngũ cán bộ cơ sở chưa ngang tầm. Việc nghiên cứu, vận dụng các nghị quyết của cấp trên vào tình hình thực tiễn của địa phương có nơi chưa phù hợp, hiệu quả chưa cao… Chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức trong hệ thống chính trị còn chồng chéo…” (Báo cáo số 154-BC/TU, ngày 9-8-2012). Ngoài tổ chức đảng ra, nếu nói cả sự hoạt động điều hành của bộ máy chính quyền và các đoàn thể cũng nằm trong tình trạng chưa thật sự mạnh.

Nguyên nhân của tình hình trên, Tỉnh ủy cũng đã nhận thấy, đó là: Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong công tác và lối sống, biểu hiện là việc nói không đi đôi với làm, cơ hội, cục bộ, chủ nghĩa cá nhân, làm giảm lòng tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền. Mặt khác, sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị chưa sâu sát, thiếu cụ thể.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức; chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ chưa thỏa đáng, chưa động viên khuyến khích, thu hút được cán bộ có năng lực về công tác ở cơ sở và có những mặt tồn tại khác nữa thuộc về nguyên nhân khách quan như hạ tầng cơ sở, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động… còn nhiều bất cập. Ngoài những vấn đề đã đề cập, với đặc điểm về kinh tế-xã hội của Gia Lai, chúng tôi cho rằng còn nhiều vấn đề thuộc về đời sống xã hội ở cơ sở tác động trực tiếp hoặc gián tiếp vào đội ngũ cán bộ cơ sở.

Cán bộ cơ sở đa phần xuất thân từ chính nơi mình làm việc, ở đó họ có gia đình, bà con dòng họ; ngoài thời gian làm việc ở công sở, họ còn là một “nông dân”, cuộc sống gắn liền với ruộng vườn, phải quần quật tìm kế sinh nhai. Đối với đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số lại càng chịu gánh nặng hơn về gia đình, buôn làng, đôi khi chịu tác động không nhỏ với những tập tục vốn tồn tại từ lâu trong cộng đồng, làm cho những cán bộ cơ sở phải phân tâm. Thiết nghĩ, điều này chúng ta cần thấu hiểu và chia sẻ; phải có những chính sách, những việc làm cụ thể nhằm động viên khuyến khích (chứ không phải chỉ có phê bình, kiểm điểm) đúng mức để phát huy hết năng lực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Sau khi đánh giá tình hình trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), Tỉnh ủy đã đề ra một nhóm giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở trong tình hình mới. Theo đó, những vấn đề được Tỉnh ủy quan tâm, chủ yếu là việc tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn trong cán bộ, đảng viên, trong đó chú trọng đến việc kiện toàn các tổ chức tại thôn, làng, tổ dân phố.

Cũng cần nói lại vấn đề nhận thức về vai trò, vị trí hệ thống chính trị cơ sở của không ít cán bộ, đảng viên hiện còn khá lơ mơ, đôi khi xem nhẹ, coi thường đội ngũ cán bộ cơ sở, thậm chí có khi chính đội ngũ cán bộ cơ sở cũng không nhận thức hết vai trò vị trí quan trọng của chính mình. Đồng thời với giáo dục chính trị tư tướng là việc nâng cao trách nhiệm và thẩm quyền giám sát của HĐND cấp xã, nâng cao hiệu quả điều hành của cơ quan hành chính xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện cho chính quyền cơ sở chủ động về ngân sách, chú trọng cải cách thủ tục hành chính. Về phía mặt trận, các đoàn thể, cần đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, tập hợp quần chúng theo hướng sát dân, chăm lo nhu cầu và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên.

Công tác cán bộ của hệ thống chính trị cơ sở cũng được nhìn nhận một cách đúng đắn, là một trong những giải pháp xây dựng và củng cố hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn trong thời gian đến. Theo đó, cần bổ sung, hoàn thiện quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Trong vấn đề này, Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo việc ưu tiên tăng tỷ lệ cán bộ tại chỗ, nữ, trẻ. Đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Những giải pháp có tính chất cụ thể, sát thực nói trên nhằm bảo đảm yêu cầu xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở trong tình hình hiện nay đủ mạnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ là điều cấp bách, việc phải làm thường xuyên, liên tục gắn với các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm…

Bích Hà 

Có thể bạn quan tâm

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp

(GLO)-

Sáng 17-5, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.