Từ khóa: kiệt tác truyền khẩu

Thanh niên Ya Ma say mê cồng chiêng

Thanh niên Ya Ma say mê cồng chiêng

(GLO)- Nhờ sự quan tâm, khuyến khích, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc bảo vệ, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, thanh niên xã Ya Ma (huyện Kông Chro) đã say mê tìm hiểu, học hỏi những bài chiêng của dân tộc mình.