Từ khóa: Khăn quàng

Kbang đánh giá, phân hạng 11 sản phẩm OCOP

Kbang đánh giá, phân hạng 11 sản phẩm OCOP

(GLO)- Ngày 1-11, Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023. Tham gia đánh giá có đại diện một số sở, ngành liên quan của tỉnh, các chủ thể có sản phẩm được đánh giá.