Từ khóa: Kết luận số 14

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Để có thể vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả vượt bậc, cần có những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dám đột phá, sáng tạo, thậm chí là dám “xé rào“ vì lợi ích chung.
Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, khát vọng cống hiến

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, khát vọng cống hiến

(GLO)- Ngày 22-9, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Kết luận nêu rõ: “Khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung“.
Không chỉ là mở cửa

Không chỉ là mở cửa

Qua 4 tháng giãn cách với nhiều cấp độ khác nhau, đời sống của người dân và cộng đồng doanh nghiệp ở TP.HCM đã trải qua rất nhiều khó khăn, thậm chí nhiều doanh nghiệp phải bỏ cuộc.