Từ khóa: Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Ban Kiểm tra Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam rút kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cụm các tỉnh Tây Nguyên

Ban Kiểm tra Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam rút kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cụm các tỉnh Tây Nguyên

(GLO)- Sáng 17-4, tại TP. Pleiku, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát từ giữa nhiệm kỳ V đến nay của Cụm kiểm tra các tỉnh Tây Nguyên.