Gia Lai: Có 101/222 xã đạt tiêu chí quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo thống kê của Sở Y tế, so với các tỉnh trong cả nước và các tỉnh thuộc khu vực miền Trung-Tây Nguyên thì tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế của Gia Lai còn khá khiêm tốn. Một số huyện có tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế rất thấp như: Chư Prông (1/20), Chư Sê (1/15), thậm chí một số địa phương không có xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế như: Krông Pa, Phú Thiện, Ia Pa, Ayun Pa.
 

Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý

Ngoài ra, qua khảo sát của Sở Y tế và qua đợt giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh vào cuối năm 2013 thì các xã, phường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã theo tiêu chí cũ có rất nhiều chỉ tiêu chưa đáp ứng với yêu cầu của bộ tiêu chí mới. Tính đến cuối năm 2013, tổng số xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo chuẩn mới và cũ trên địa bàn tỉnh là 101/222 xã, chiếm tỷ lệ 45,5%.

Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo các Trung tâm Y tế cấp huyện tiếp tục đánh giá thực trạng hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương dựa trên các tiêu chí theo quy định hiện hành, đồng thời xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt “Tiêu chí quốc gia về y tế xã” trong thời gian tới trình Sở Y tế thẩm định vào cuối năm 2014.

Như Ý

Có thể bạn quan tâm