Gia hạn thời gian “Thí điểm về giảm nghèo tại huyện Ia Pa”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật "Thí điểm về giảm nghèo tại huyện Ia Pa" tỉnh Gia Lai, do Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD) tài trợ đến ngày 5-12-2013. Thời hạn đóng khoản viện trợ là 30-6-2014 và không tăng thêm ngân sách viện trợ của dự án. Theo đó, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp để tiến hành các thủ tục gia hạn cho dự án; đôn đốc các đơn vị liên quan hoàn thành dự án đúng hạn và đạt các mục tiêu đề ra.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Thí điểm giảm nghèo tại huyện Ia Pa" gồm 4 hợp phần: An ninh lương thực và sinh kế nông thôn; xây dựng cơ sở hạ tầng thôn bản quy mô nhỏ; xây dựng năng lực và trao quyền cho cộng đồng; nâng cao năng lực quản lý dự án. Nhóm đối tượng dự án giúp đỡ là các hộ và các phụ nữ nông thôn nghèo, đặc biệt các nhóm dân tộc thiểu số Bahnar và Jrai.

Mục tiêu cao nhất mà dự án hướng đến nhằm giúp đỡ người dân 49 thôn, làng ở 6 xã nghèo nhất của huyện Ia Pa: Ia Tul, Chư Mố, Ia Kdăm, Kim Tân, Chư Răng và Pờ Tó về giống cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế ổn định cuộc sống; thực hiện tốt các phương pháp sản xuất, xây dựng nông thôn mới phát triển kinh tế bền vững.

Kim Linh

Có thể bạn quan tâm

Siu Biai: Người có uy tín làm kinh tế giỏi

Siu Biai: Người có uy tín làm kinh tế giỏi

(GLO)- Nhiều người có uy tín ở huyện Chư Pưh tiên phong trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương để người dân học tập, noi theo. Trong số đó, điển hình là già làng Siu Biai (làng Phung, xã Ia Phang) với mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi bò đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.