Từ khóa: dự án đường Hồ Chí Minh

Khẩn trương giải phóng mặt bằng thi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị thành phố Pleiku

Khẩn trương giải phóng mặt bằng thi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị thành phố Pleiku

(GLO)- Để đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đô thị thành phố Pleiku, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông-Vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Chư Pah, Ia Grai, Chư Prông và TP. Pleiku tổng hợp toàn bộ diện tích cây cao su bị ảnh hưởng bởi dự án ở các địa phương, báo cáo UBND tỉnh.