Từ khóa: Đông Giang

Trên sườn đồi có phấn hoa bay

Trên sườn đồi có phấn hoa bay

Xanh mướt những vạt đồi. Từng cánh rẫy nối nhau, ngút ngàn, như có thể bước lên mà đi vào mây. Sau những đợt mưa dầm dề trút xuống, trời vùng cao vời vợi xanh. Mùa rẫy đã xong, đồng bào Cơ Tu ở vùng cao Tây Giang, Đông Giang đón sự kiện trọng đại của năm: cúng mừng lúa mới.
Kể chuyện núi rừng

Kể chuyện núi rừng

Mộc mạc, những bạn trẻ Cơ Tu mà tôi gặp trong như một dòng suối nguồn, lặng lẽ chảy cuộc sống của riêng mình, với văn hóa, đời sống người vùng cao.