Từ khóa: cung cầu lao động

Nghịch lý cung - cầu lao động

Nghịch lý cung - cầu lao động

Cũng như năm trước, sau Tết Nguyên đán năm nay, tình hình cung - cầu lao động tại Bình Dương và TP HCM lại có những diễn biến mới, nhất là tình trạng khó tuyển lao động ở nhiều nhà máy, khu công nghiệp.
Gia Lai: Thu thập thông tin cung cầu lao động

Gia Lai: Thu thập thông tin cung cầu lao động

(GLO)- Nhằm thu thập chính xác thực trạng lao động việc làm, thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 1169/KH-UBND về thu thập thông tin cung cầu lao động năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thu thập thông tin cung cầu lao động năm 2017

Triển khai thu thập thông tin cung cầu lao động năm 2017

(GLO)- Nhằm khảo sát thông tin cơ bản và chính xác về thực trạng lao động việc làm, thất nghiệp và biến động trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp yêu cầu của cung - cầu lao động, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1993/KH-UBND về thu thập thông tin cung cầu lao động năm 2017 trên địa bàn tỉnh.