Từ khóa: công tác giám sát

Hội Liên hiệp phụ nữ chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội

Hội Liên hiệp phụ nữ chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội

(GLO)- Xác định tầm quan trọng của công tác giám sát và phản biện xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Hội LHPN Việt Nam và Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, phản biện xã hội cụ thể. Thông qua giám sát, phản biện xã hội nhằm khẳng định tiếng nói, vị thế, vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa sai phạm

Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa sai phạm

(GLO)- Giám sát là một trong những hoạt động quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả trong xây dựng Đảng, chính quyền. Những năm qua, công tác giám sát được HĐND và MTTQ các cấp thị xã An Khê chú trọng triển khai nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập huấn công tác giám sát

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập huấn công tác giám sát

(GLO)- Sáng 29-6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp theo hình thức trực tuyến.