Công tác báo chí 2016: Quyết chặn đứng các thông tin "lá cải"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 30-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2015; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp xây dựng.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, Hội nghị đã đánh giá khách quan tình hình công tác báo chí năm 2015 và trong nhiệm kỳ Đại hội XI; tập trung phân tích những kinh nghiệm, các vấn đề cần quan tâm; xác định nhiệm vụ, giải pháp công tác báo chí năm 2016 và trong những năm tới.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội nghị.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội nghị.

Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới của đất nước

Hội nghị đánh giá, năm 2015 và 5 năm nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí đã thực hiện tốt hơn công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý Nhà nước về báo chí; chủ động xây dựng đề án, kế hoạch; phối hợp với các cấp, ngành, địa phương trong việc cung cấp thông tin cho báo chí về các sự kiện lớn, các vấn đề quan trọng của đất nước.

Các cơ quan báo chí đã tích cực triển khai nhiệm vụ chính trị của mình, thông tin kịp thời, đầy đủ diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế-xã hội đất nước, tình hình quốc tế; tích cực tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương khóa XI, các Nghị quyết và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.

Đặc biệt, trong năm 2015, các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền đại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XII của Ðảng; làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Báo chí tuyên truyền việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; tích cực tham gia Giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nội dung thông tin phong phú, tạo sức lan tỏa và nhận thức chính trị sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng, các tầng lớp nhân dân, tạo tiền đề quan trọng tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng sắp tới.

 

Ông Lê Quốc Minh-Tổng biên tập báo điện tử Vietnamplus  trình bày tham luận tại Hội nghị.
Ông Lê Quốc Minh-Tổng biên tập báo điện tử Vietnamplus trình bày tham luận tại Hội nghị.

Các cơ quan báo chí, như báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, báo Công an nhân dân… đã tích cực, chủ động đấu tranh chống các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta của các thế lực thù địch…

Báo chí tích cực tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, gắn với biểu dương phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực của các cấp, các ngành, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực... một cách toàn diện, sáng tạo, sinh động. Báo chí đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội nghị khẳng định các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn của nhân dân, giữ vững định hướng chính trị, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Các báo cáo, tham luận, trao đổi tại Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại của hoạt động báo chí trong năm 2015 và những năm qua: tình trạng thông tin không chuẩn xác, thiếu nhạy cảm chính trị vẫn diễn ra.

Khuynh hướng thông tin giật gân, câu khách chưa được khắc phục cơ bản. Không ít cơ quan báo chí thiếu quan tâm phản ảnh các thông tin tích cực, biểu dương người tốt, việc tốt, có khuynh hướng khai thác nhiều các thông tin tiêu cực, mặt trái xã hội; vi phạm bản quyền diễn biến phức tạp.

Hoạt động liên kết, xã hội hóa, nhất là trong lĩnh vực truyền hình, chưa được quản lý chặt chẽ, cho ra đời những sản phẩm kém chất lượng.

Vẫn còn cơ quan chủ quản chưa thực sự quan tâm, chăm lo các cơ quan báo chí thuộc phạm vi phụ trách. Một số cán bộ, phóng viên báo chí thiếu ý thức học tập nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, có những hành vi trái với quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Nhiều cơ quan báo chí chưa tích cực tham gia đấu tranh chống thông tin và quan điểm sai trái... Các cơ quan chỉ đạo, quản lý, trong một số trường hợp, chưa chủ động tổ chức tốt việc cung cấp, định hướng thông tin cho báo chí...

Hội nghị đã phân tích, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, chỉ ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm; thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí trong thời gian tới.

Tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Đinh Thế Huynh đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả và đóng góp quan trọng của nền báo chí nước nhà, của đội ngũ những người làm báo cả nước vào những thành quả quan trọng đất nước ta đạt được trong những năm qua.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thử thách lớn, đội ngũ làm báo, các cơ quan báo chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm chính trị, phát huy cao độ vai trò, chức năng của báo chí cách mạng, tuyên truyền có hiệu quả sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần tích cực vào thành quả chung của đất nước năm 2015 và nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng.

Ông Đinh Thế Huynh cũng đề nghị các cơ quan báo chí nghiêm túc tự phê bình, phê bình về những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua.

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền về Đại hội lần thứ XII của Đảng với các nội dung: Ý nghĩa quan trọng của sự kiện; Công tác chuẩn bị của các cấp, các ngành và toàn Đảng nhằm bảo đảm cho Đại hội thành công; không khí phấn khởi, tin tưởng và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội; Chương trình của Đại hội...

Các cơ quan báo chí cần chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc để bảo vệ Đảng, Nhà nước, góp phần bảo đảm cho Đại hội thành công.

 

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Ngay sau Đại hội, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền việc nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác báo chí năm 2016 và cả nhiệm kỳ; gắn với tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Các cơ quan báo chí cần tích cực tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2016; tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đinh Thế Huynh yêu cầu các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần thực hiện tốt hơn công tác rà soát, kiểm tra việc thực hiện định hướng tư tưởng chính trị, tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí; xử lý kiên quyết các trường hợp sai phạm.

Năm 2016 phải là năm thật sự chặn đứng tình trạng thông tin giật gân, câu khách; tiếp tục xử lý các ấn phẩm, chương trình, các thông tin tổng hợp hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, yếu kém về chất lượng, "lá cải," gây hại cho đạo đức xã hội.

Để làm được điều đó, đòi hỏi các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí và các cơ quan báo chí phải vào cuộc đồng bộ và quyết liệt.

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí và các cơ quan báo chí tích cực triển khai Đề án Quy hoạch, Phát triển và Quản lý báo chí đến năm 2025; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bổ sung chính sách, pháp luật và sửa đổi Luật Báo chí, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động thuận lợi hơn về mọi mặt, cũng như đáp ứng yêu cầu giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn đời sống báo chí.

Đồng thời với quá trình này, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí và từng phóng viên cần nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, quản lý và thông tin, tuyên truyền để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thiết thực vào mục tiêu và quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác mà ngành Tuyên giáo đang phấn đấu thực hiện, góp phần tạo bước chuyển quan trọng về chất của công tác tuyên giáo nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Bằng khen tặng 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2015.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm