Từ khóa: Chủ tịch UBND xã Ia Hiao

Chủ tịch UBND xã Ia Hiao tự ý tháo dỡ, thanh lý tài sản công trái quy định

Chủ tịch UBND xã Ia Hiao tự ý tháo dỡ, thanh lý tài sản công trái quy định

(GLO)- Tự ý tháo dỡ, thanh lý nhà làm việc trụ sở cũ trái thẩm quyền, chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu gương mẫu và hiểu biết về các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công… Đó là những vi phạm của ông Đoàn Văn Long-Chủ tịch UBND xã Ia Hiao theo Kết luận thanh tra của UBND huyện Phú Thiện.