Từ khóa: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Nhiều tồn tại kéo dài ở dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Nhiều tồn tại kéo dài ở dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Công trình đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi được đưa vào khai thác từ ngày 2.9.2018. Thế nhưng, đến nay 6/7 tuyến đường huyện và đường xã trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi mà nhà thầu mượn làm đường công vụ vận chuyển vật liệu thi công dự án vẫn trây ỳ, không chịu hoàn trả.