Từ khóa: Chỉ thị số 11

Chủ hộ nuôi chó, mèo phải chấp hành việc nuôi nhốt trong khuôn viên gia đình

Chủ hộ nuôi chó, mèo phải chấp hành việc nuôi nhốt trong khuôn viên gia đình

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng-chống bệnh Dại. Cụ thể, tổ chức thống kê chính xác số hộ nuôi và số chó, mèo ở từng khu dân cư, thôn, xã;... và chủ hộ nuôi chó, mèo phải chấp hành việc nuôi nhốt trong khuôn viên gia đình.