.
.

Gia Lai chủ động phòng-chống bệnh cúm gia cầm

Thứ Bảy, 01/01/2022, 21:47 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2213/UBND-NL về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng-chống bệnh cúm gia cầm.
 
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ngành; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng-chống bệnh cúm gia cầm theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Công văn số 8878/BNN-TY ngày 27-12-2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 730/KH-UBND ngày 9-4-2019 của UBND tỉnh về phòng-chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 24-12-2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản năm 2022.
 
Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng-chống bệnh cúm gia cầm và Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản năm 2022; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các nội dung các Kế hoạch đảm bảo phù hợp với chỉ đạo, hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi-Thú y chủ động tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý triệt để ổ dịch không để dịch bệnh lây lan diện rộng.
 
Người chăn nuôi cần chủ động các biện pháp phòng dịch bệnh cho đàn gia cầm. Ảnh: Lương Thanh
Người chăn nuôi cần chủ động các biện pháp phòng dịch bệnh cho đàn gia cầm. Ảnh: Lương Thanh
 
Tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch tại gốc; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời cung cấp các thông tin về tình hình dịch bệnh và đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng-chống bệnh cúm gia cầm.
 
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng-chống dịch bệnh cúm gia cầm để người dân biết, thực hiện. 
 
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm sản phẩm gia cầm từ nước ngoài vào Việt Nam. 
 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn người chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi đảm bảo vệ sinh phòng bệnh; thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất để tiêu diệt mầm bệnh; tiêm phòng đầy đủ vắc xin phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động giám sát gia cầm có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch bệnh; tuyệt đối không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác gia cầm, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch bệnh, báo cáo dịch bệnh theo quy định; hàng ngày vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, vôi bột tại khu vực nuôi gia cầm.
 
Chủ động thông tin, báo cáo kịp thời theo đúng quy định khi phát hiện các trường hợp gia súc, gia cầm có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh.
 
KIỀU PHAN
 
.