.
.
(GLO)- Ngày 27-2, đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về chất lượng công trình vệ sinh và việc đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm tại các trường học.
 

 

Ảnh: Ngọc Sang
Ảnh: Ngọc Sang
 
Năm học 2018-2019, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai cơ bản đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học. Hệ thống công trình vệ sinh trường học từng bước được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, do công trình vệ sinh trong các trường học được xây dựng theo nhiều giai đoạn, quy chuẩn khác nhau nên khi xuống cấp thì việc sửa chữa gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh còn thiếu 1.799 nhà vệ sinh tại các trường học và 1.688 nhà vệ sinh hư hỏng cần sửa chữa. Ngoài ra, nhân viên y tế học đường còn thiếu khá nhiều, một số căng tin trong trường học không đăng ký kinh doanh nên khó cho công tác kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Dương Văn Tuấn cho rằng: Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo cần tham mưu cho các cấp có thẩm quyền tăng cường hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình vệ sinh trường học; tiếp tục quan tâm và đầu tư cơ sở vật chất cho các trường để đảm bảo đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm...
 
Ngọc Sang
 
.