.
.
(GLO)- Chỉ tiêu kế hoạch của BHXH tỉnh Gia Lai trong năm 2018 là 2.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, đến nay, toàn tỉnh Gia Lai mới có 1.138 người tham gia, đạt 56,9% kế hoạch.
 
 

 

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)
 
Nguyên nhân được xác định là do thu nhập của nhiều người còn thấp, không ổn định, không thường xuyên; công tác tuyên truyền chính sách chưa sâu; quy định mức đóng còn thiếu linh hoạt; chính sách còn chưa hấp dẫn. Ngoài ra, trước năm 2018, người tham gia BHXH tự nguyện chưa được Nhà nước hỗ trợ, từ năm 2018 trở đi được hỗ trợ mức đóng nhưng chỉ mang tính tượng trưng.
 
Như Nguyện
 
.