.

Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng

Thứ Sáu, 05/01/2018, 13:18 [GMT+7]
.

Từ ngày 1-1-2018, nhiều chính sách có hiệu lực thi hành. Đáng quan tâm là những thay đổi quan trọng trong chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).
 

Ảnh internet
Ảnh internet

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), từ ngày 1-1-2018, lao động nam đạt 31 năm đóng BHXH và lao động nữ 30 năm đóng BHXH sẽ được hưởng lương hưu tương đương 75% mức đóng BHXH hàng tháng. Việc tính tuổi hưu như trên căn cứ vào quy định hiện hành của Bộ luật Lao động là nam nghỉ hưu ở tuổi 60 và nữ ở tuổi 55.

Cũng từ ngày đầu tiên của năm 2018, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng phải tham gia đóng BHXH bắt buộc.

Đồng thời, từ thời điểm này, quy định về xử lý hình sự đối với tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Điều 216 của Bộ luật Hình sự 2015 bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, từ năm 2018, người lao động sẽ phải đóng BHXH bao gồm cả các khoản bổ sung khác. Điều này đồng nghĩa với việc nền tiền lương đóng BHXH sẽ tăng lên.

Các khoản bổ sung khác ở đây là các khoản cố định có ghi trong hợp đồng lao động, mức tăng nền tiền lương đóng BHXH sẽ không tăng đáng kể so với trước năm 2018.

Cũng từ đầu năm 2018, Nhà nước sẽ hỗ trợ mức đóng BHXH cho người tham gia tự nguyện. Tỷ lệ phần trăm (%) hỗ trợ trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể: Bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo; Bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

H.L/PLXH

.