.
.
(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về việc xây dựng đề án sắp xếp lại các Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp (Công ty Lâm nghiệp) trên địa bàn tỉnh, huyện Kbang kiến nghị sáp nhập 7 Công ty Lâm nghiệp hiện có thành 3 công ty.
 
 
Huyện Kbang kiến nghị sáp nhập các công ty lâm nghiệp nhằm tinh giảm lực lượng gián tiếp tăng cường lực lượng trực tiếp bảo vệ rừng. Ảnh: M.N
Huyện Kbang kiến nghị sáp nhập các công ty lâm nghiệp nhằm tinh giảm lực lượng gián tiếp tăng cường lực lượng trực tiếp bảo vệ rừng. Ảnh: M.N
 
Theo đó, Công ty Lâm nghiệp Lơ Ku, Ka Nak và lâm phần của xã Đak Smar sẽ sáp nhập thành 1 công ty; Công ty Lâm nghiệp Krông Pa và Đak Rong thành 1 công ty; Công ty Lâm nghiệp Hà Nừng, Trạm Lập thành 1 công ty. Đồng thời, kiến nghị điều chỉnh ranh giới các lâm phần cho phù hợp, tránh tình trạng 1 xã có 4-5 chủ rừng, trong đó có chủ rừng chỉ vài chục đến vài trăm héc ta rừng. Mục đích của việc sáp nhập nhằm tinh giản nhân lực quản lý gián tiếp, tăng cường nhân lực bảo vệ rừng chuyên trách, bảo vệ rừng tận gốc.
 
MINH NGUYỄN
 
.