.
.
(GLO)- Thực hiện Quyết định số 1150 ngày 21-11-2018 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019, ngày 10-1, Thanh tra tỉnh đã thành lập 3 đoàn thanh tra, công bố các quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng kinh phí, công tác quản lý bảo vệ rừng và sử dụng đất lâm nghiệp từ năm 2013 đến năm 2018 tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ka Nak (huyện Kbang) và Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Hde (huyện Kông Chro).
 

 

Tang vật vi phạm được cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: Chí Hào
Tang vật vi phạm được cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: Chí Hào
 
Được biết, thời gian thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.
 
Hoàng Cư
 
.