.
.

(GLO)- Chiều 14-3, UBND huyện Chư Sê (Gia Lai) tổ chức gặp mặt 50 doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ảnh: Hà Duy
Ảnh: Hà Duy

 

Đến đầu năm 2019, trên địa bàn huyện có 168 doanh nghiệp (trong đó có 23 doanh nghiệp nhỏ và 145 siêu nhỏ); 12 hợp tác xã và trên 1.600 hộ kinh doanh đang hoạt động. Theo đánh giá của UBND huyện, do quy mô nhỏ, nguồn vốn ít, bên cạnh đó sự biến động giá cả từ thị trường thế giới và trong nước, khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác, thị trường tiêu thụ sản phẩm... Hội nghị đã nghe một số ý kiến của doanh nghiệp xung quanh các vấn đề về cơ chế ưu đãi khi thuê đất; doanh nghiệp khó tiếp cận vốn của ngân hàng vì không có tài sản thế chấp; cần tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao trình độ quản lý, tay nghề cho lao động của doanh nghiệp...

Được biết, thời gian qua, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, UBND huyện Chư Sê đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, như: đơn giản hoá các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các luật, quy định liên quan đến phát triển, hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong tất cả các ngành, các lĩnh vực; công khai, minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư và kinh doanh, các quy định, chính sách, quy hoạch của địa phương trên website của UBND huyện Chư Sê; phát huy hiệu quả của chính quyền điện tử, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua mạng, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định.

HÀ DUY

 

.