• Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm bộ trưởng và thành viên Chính phủ
  • Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Tài chính
  • Danh sách 26 thành viên Chính phủ được Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn

Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm bộ trưởng và thành viên Chính phủ

Nghị quyết số 27/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/7.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Tài chính

Ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước và ông Nguyễn Đức Chi, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Danh sách 26 thành viên Chính phủ được Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn

Quốc hội khoá XV quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới giữ ổn định như khoá XIV với 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. 27 thành viên gồm Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

.
Gia Lai: Nghiệm thu đề tài về giải pháp khắc phục ô nhiễm nguồn nước

Gia Lai: Nghiệm thu đề tài về giải pháp khắc phục ô nhiễm nguồn nước

(GLO)- Ngày 30-7, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài "Đánh giá sức chịu tải môi trường và đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm tại một số thủy vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai" với hình thức trực tuyến.

.