• Bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
  • Pleiku xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
  • Trung tướng Nguyễn Doãn Anh giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Cùng ngày 2-12, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng ký Quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Pleiku xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

(GLO)- Xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt và công tác cán bộ là "then chốt của nhiệm vụ then chốt", trong những năm qua, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã thực hiện nghiêm nguyên tắc "Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị" cũng như các chủ trương, nghị quyết, quy định, kết luận của cấp trên về công tác cán bộ.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1446/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

.
Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

(GLO)- Ngày 1-12, Văn Phòng UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 3945/VP-KTTH về triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25-11-2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

.