• TP. Pleiku hoàn thành công tác bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố
  • Đắk Lắk có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

TP. Pleiku hoàn thành công tác bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

(GLO)- Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 13-12-2021 của Thành ủy Pleiku về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 22-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cở sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. UBND TP. Pleiku đã chỉ đạo UBND 22 xã, phường trên địa bàn thành phố triển khai các kế hoạch và chỉ thị cùng các văn bản hướng dẫn về bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Đắk Lắk có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều 22/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu để kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

(GLO)- Ngày 20-9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị định 66/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.

.
.