.
.

Quân đoàn 3: Đổi mới công tác Đảng, công tác chính trị

Chủ Nhật, 19/06/2022, 19:43 [GMT+7]
.
(GLO)- Từ năm 2021 đến nay, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã triển khai công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) phù hợp với nhiệm vụ đơn vị và tình hình thực tiễn. Kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để đơn vị tiếp tục đổi mới hoạt động CTĐ, CTCT theo hướng hiệu quả, thiết thực, vững chắc.
 
 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3-cho biết: “Đảng ủy-Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng, quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện mọi nhiệm vụ. Quân đoàn cũng tổ chức tốt các hoạt động thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo đơn vị. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng không ngừng nâng cao, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ”.
 
Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 cũng thực hiện tốt các chương trình, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu như: cán bộ, quân lực, tài chính, đầu tư; chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai có hiệu quả công tác cán bộ, kiểm tra, bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, hoạt động của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân. Đặc biệt, đơn vị chú trọng triển khai hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, nhất là trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập… góp phần quan trọng xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.
 
Trung tướng Trịnh Văn Quyết (bìa phải)-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3). Ảnh: Lê Quang
Trung tướng Trịnh Văn Quyết (bìa phải)-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3). Ảnh: Lê Quang
 
Đại tá Triệu Trường Giang-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 320-chia sẻ: Hoạt động CTĐ, CTCT được chúng tôi xác định là “đòn bẩy” trong thực hiện nhiệm vụ. Do đó, bám sát nhiệm vụ được giao, đơn vị đã đổi mới hình thức, biện pháp giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ. Các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và công tác hậu phương quân đội; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
Đóng quân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 luôn bám dân, gần dân, giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Chỉ tính từ năm 2021 đến nay, Quân đoàn 3 đã điều động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện xe máy có mặt những nơi xung yếu để cứu người trong bão lũ, phun hóa chất diệt khuẩn phòng-chống dịch bệnh; cơ động huấn luyện nhường lại nhà cửa, phòng ăn nghỉ để đón người dân địa phương vào cách ly phòng-chống dịch… Những việc làm ý nghĩa đó đã để lại trong lòng người dân những tình cảm sâu đậm, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.
 
Trong chuyến kiểm tra, nắm tình hình CTĐ, CTCT tại Quân đoàn 3 hồi cuối tháng 5 vừa qua, Trung tướng Trịnh Văn Quyết-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam-đánh giá: “Các cơ quan, đơn vị của Quân đoàn 3 đã duy trì nghiêm các hoạt động CTĐ, CTCT, tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, thích ứng tốt với hoàn cảnh thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quan tâm và làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ để nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng; bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống”.
 
LÊ QUANG
 
 
 
.