.
.

Đak Đoa triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm

Thứ Năm, 08/10/2020, 06:26 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 6-10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá công tác từ đầu năm đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020.

 

 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật


9 tháng qua, thu ngân sách huyện đạt hơn 44 tỷ đồng. Toàn huyện gieo trồng 2.662 ha vụ Đông Xuân, đạt 103% kế hoạch; vụ mùa 7.342 ha, đạt hơn 99,5% kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chú trọng. Đẩy mạnh thu hút đầu tư; đã cấp 168 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký gần 26 tỷ đồng, thành lập mới 4 hợp tác xã, đạt 200% chỉ tiêu nghị quyết. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Hội nghị thống nhất tập trung triển khai kế hoạch quý IV-2020, gắn với các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

 

Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nhiệm vụ năm học 2020-2021. Tập trung nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tưới nước tiết kiệm, nhân rộng mô hình liên kết sản xuất, tái canh cây cà phê, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Chú trọng công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng-chống cháy rừng, trồng rừng theo kế hoạch năm 2020. Tập trung nguồn lực để xã Hà Bầu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số...

THANH NHẬT

.