.
.

Binh đoàn 15 song hành thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược

Thứ Sáu, 14/08/2020, 06:49 [GMT+7]
.
(GLO)- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 15 lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025), các đại biểu đã thảo luận và xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế gắn với xây dựng, củng cố quốc phòng-an ninh. Phóng viên Báo Gia Lai đã ghi nhận một số ý kiến xung quanh việc triển khai thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm này.
 
 
* Đại tá Hoàng Đức Tỏa-Bí thư Đảng ủy Công ty 75: 
 
Gần 40 năm qua, nhiệm vụ xuyên suốt của Binh đoàn 15 là phát triển kinh tế-xã hội gắn với xây dựng, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Đại hội đã xác định các khâu đột phá là: “Thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty, quyết liệt xử lý khó khăn trong sản xuất kinh doanh tại Lào và Campuchia; đảm bảo ổn định về tổ chức, nhiệm vụ và phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trước hết là đội ngũ cán bộ, chỉ huy, quản lý các cấp. Nâng cao năng lực xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự”.
 
Theo tôi, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đó, trước hết, chúng ta cần tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh để từ đó phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất và làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực tế những năm qua cho thấy, các tổ chức đoàn thể đã góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh cũng như xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn các xã biên giới ngày càng vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể cũng là cấu nối giữa cấp ủy, chỉ huy nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Nếu làm tốt những nhiệm vụ này, tôi tin rằng chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội lần thứ VIII đề ra.
 
* Thượng tá Trần Thị Hường-Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Quân y 15: 
 
Qua thảo luận, Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi mà chúng ta cần thực hiện trong 5 năm tiếp theo. Đây là những định hướng có tính chiến lược quyết định đến sự phát triển của Binh đoàn trong tình hình mới. Theo tôi, để thực hiện nhiệm vụ đó, chúng ta cần làm tốt công tác bảo vệ và chăm lo sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân trên địa bàn.
 
Những năm qua, Bệnh viện Quân y 15 đã thực hiện tốt công tác thu dung, điều trị cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên và nhân dân trên địa bàn. Cùng với hệ thống các bệnh xá của các công ty trải rộng trên địa bàn biên giới đã góp phần làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, người lao động và nhân dân. Hàng năm, đơn vị đã làm tốt công tác phòng dịch, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Tỷ lệ quân số khỏe luôn đạt trên 98,5%. Kết quả này đã góp phần cùng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng-anh ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.
 
Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đặt ra trong thời gian tới, tôi cho rằng, việc nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở là cần thiết. Tỷ lệ quân số khỏe cao sẽ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị cũng như tăng năng suất, hiệu quả trong lao động.
 
* Đại tá Nguyễn Thế Bích-Bí thư Đảng ủy Công ty 715: 
 
Theo tôi, để thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đã đề ra, chúng ta cần quan tâm tuyển dụng và đào tạo đội ngũ công nhân là người dân tộc thiểu số tại chỗ. Hiện nay, Binh đoàn có 17 ngàn lao động thì có 8 ngàn lao động là người dân tộc thiểu số. Thời gian qua, việc giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số tại chỗ đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn biên giới. Những công nhân người dân tộc thiểu số khi vào Công ty được giáo dục, bồi dưỡng sẽ là những hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động dân làng cùng phát triển kinh tế. Khi cần, mỗi công nhân, người lao động sẽ là một chiến sĩ tham gia chiến đấu bảo vệ địa bàn. Đây cũng là tai mắt của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác nắm tình hình ở cơ sở qua đó làm tốt công tác quản lý địa bàn.  
 
VĨNH HOÀNG (thực hiện)
 
.