.
.

Từ ngày 29 đến 31-7: Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ XIX

Thứ Tư, 29/07/2020, 07:32 [GMT+7]
.

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 29 đến 31-7). Đại hội triệu tập 179 đại biểu chính thức đại diện cho 1.867 đảng viên của 42 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 29 đến 31-7). Ảnh: Triều Chi
Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 29 đến 31-7). Ảnh: Vũ Chi

 

Theo chương trình, chiều 29-7, Đại hội tổ chức phiên trù bị với các nội dung: bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc phiên chính thức; quy chế, nội quy và hướng dẫn sinh hoạt đại hội; trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại hội phiên chính thức diễn ra vào ngày 30 và 31-7 với các nội dung: thông qua các văn kiện trình Đại hội (Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025); bầu cử và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIX (nhiệm kỳ 2020-2025); lấy phiếu giới thiệu của đại biểu dự Đại hội về nhân sự Bí thư Thị ủy; thảo luận các chỉ tiêu và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025).

TRIỀU CHI
 

.