.
.

Chư Pưh: Nhiều chuyển biến trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Chủ Nhật, 08/03/2020, 11:21 [GMT+7]
.
(GLO)- Huyện ủy Chư Pưh, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
 
 
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
 
Đảng bộ huyện Chư Pưh hiện có 39 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với tổng số gần 1.570 đảng viên. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo công tác tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong toàn Đảng bộ, mở được 12 lớp với 1.572 cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú tham gia học tập. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Việc triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở và đảng viên trong toàn Đảng bộ đã thực hiện nghiêm, giữ vững đoàn kết tập thể thống nhất trong tư tưởng và hành động. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được triển khai hiệu quả, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện Điều lệ Đảng, ngăn chặn các hành vi vi phạm về đạo đức, lối sống và các tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên, đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm các đảng viên vi phạm. Ban Thường vụ Huyện ủy nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo nội dung gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan trách nhiệm lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. 
 
Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và xử lý nghiêm những vụ việc phức tạp, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.
 
 
Huyện ủy Chư Pưh xác định tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, vai trò của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Thực hiện tốt đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên, công chức, viên chức gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện Nghị quyết.
 
                                                                                Thanh Nhật
 
.