.
.

An Khê: Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Thứ Năm, 05/03/2020, 12:50 [GMT+7]
.
(GLO)-Ban Thường vụ Thị ủy An Khê, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
 
Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ảnh: Ngọc Minh
Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ảnh: Ngọc Minh
 
Đảng bộ thị xã An Khê hiện có 49 tổ chức cơ sở đảng với 2.463 đảng viên. Trong 3 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đã có 100% tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt nội dung nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và nhân dân trên toàn thị xã. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nội dung trong buổi sinh hoạt của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng được tăng cường; Ban Thường vụ Thị ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 30 tổ chức cơ sở đảng và 39 đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
 
Qua 3 năm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng được tăng cường; nền nếp, chất lượng sinh hoạt các chi bộ chuyển biến tích cực. Năm 2019, có 128/162 chi bộ đạt mức tốt chiếm 79%, tăng 10,6% so với năm 2018. Công tác chỉnh đốn Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng đã tạo nền tảng thuận lợi để Đảng bộ thị xã thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương.
 
Hội nghị đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được; đề ra những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) hiệu quả hơn trong thời gian tới.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy An Khê-Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị sau hội nghị này, các cấp ủy Đảng tiếp tục rà soát và triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng với tinh thần quyết tâm, quyết liệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong việc chỉnh đốn đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã An Khê thực sự trong sạch vững mạnh.
 
Ngọc Minh
 
.