.
.
(GLO)- Dân vận chính quyền (DVCQ) là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của hệ thống hành chính trong thực hiện dân chủ cơ sở. Ở tỉnh ta, những năm qua, công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.
 
 
 
 
Nỗ lực triển khai
 
Là cửa ngõ phía Đông tỉnh, thị xã An Khê luôn xác định tầm quan trọng của công tác dân vận, nhất là DVCQ trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Vì thế, hàng năm, Ban Dân vận Thị ủy và UBND thị xã đã xây dựng chương trình phối hợp thực hiện công tác này. Bên cạnh tổ chức các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo”, thị xã còn phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ với xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, việc đối thoại với người dân, doanh nghiệp cũng được tăng cường nhằm giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Từ năm 2016 đến tháng 8-2019, thị xã đã giải quyết đúng thẩm quyền 570 đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; đồng thời tiếp công dân định kỳ và đột xuất 590 lượt với 640 người dân; không để xảy ra điểm nóng nào trên địa bàn.
 
 
 Qua thực hiện công tác DVCQ, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt. Ảnh: H.T
Qua thực hiện công tác DVCQ, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt. Ảnh: H.T
 
Ngoài ra, việc gắn công tác dân vận với cải cách hành chính cũng luôn được các cơ quan, đơn vị và chính quyền cấp xã ở thị xã An Khê đặc biệt quan tâm, bởi lẽ nó liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của công dân. Điển hình như xã Tú An, trong 9 tháng năm 2019, bộ phận một cửa của xã tiếp nhận 505 hồ sơ, đã giải quyết xong 505 hồ sơ; trong đó, 338 hồ sơ được đưa vào xử lý trên phần mềm một cửa điện tử, không có hồ sơ nào trễ hẹn. Ông Trần Thanh Cảnh-Chủ tịch UBND xã Tú An-cho hay: Ủy ban nhân dân xã thường xuyên chỉ đạo bộ phận một cửa tiếp nhận và trả hồ sơ đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và thời gian; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tập trung giải quyết các thủ tục hành chính đơn giản trong ngày làm việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân khi đến giao dịch. Mặt khác, xã cũng đặc biệt quan tâm, hỗ trợ không thu phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân thuộc 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trong các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại với dân, lãnh đạo UBND xã cũng công khai số điện thoại để người dân có thể phản ánh, nêu nguyện vọng, kể cả phản ánh việc cán bộ, công chức sách nhiễu, gây phiền hà cho dân để kịp thời chấn chỉnh nếu có.
 
Việc thực hiện DVCQ trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp chính quyền; phát huy quyền làm chủ của nhân dân cũng như củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bà Vũ Thị Thu-Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, Dân tộc và Tôn giáo (Ban Dân vận Tỉnh ủy) cho biết: Năm 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện “Năm dân vận chính quyền” với những nội dung cơ bản như: nâng cao trách nhiệm, hiệu quả tiếp công dân định kỳ, đột xuất của người đứng đầu các cơ quan, địa phương gắn với việc xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo nhằm hạn chế, tiến tới chấm dứt các vụ việc khiếu kiện vượt cấp; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Quán triệt chương trình phối hợp này, Ban Dân vận và UBND 17/17 huyện, thị xã, thành phố cũng đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác DVCQ giai đoạn 2016-2021 và kế hoạch phối hợp năm 2019; 20/20 sở, ngành cũng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác DVCQ ở cơ quan, đơn vị mình.
 
Vẫn còn hạn chế, khuyết điểm
 
Thực hiện công tác DVCQ, các cấp, ngành của tỉnh đã tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, bảo vệ môi trường; giải quyết thủ tục hành chính rút ngắn thời gian, giảm bớt thủ tục không còn phù hợp gắn với ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết công việc. Bộ máy hành chính nhà nước các cấp được kiện toàn; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần phục vụ nhân dân. Dân chủ gián tiếp, trực tiếp được mở rộng, nhân dân được bàn và quyết định nhiều việc quan trọng… Bà Thu nêu dẫn chứng: “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của tỉnh tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng so với năm 2017, xếp thứ 2 trong khu vực Tây Nguyên; nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2019 đạt và vượt kế hoạch; thu hút nhiều dự án đầu tư lớn; tổng số đơn, thư khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ… là những kết quả đáng khích lệ, thể hiện hiệu quả của công tác DVCQ mà tỉnh ta đã nỗ lực thực hiện trong những năm gần đây”.
 
 
2Người dân làng Pơ Nang (xã Tú An, thị xã An Khê) chung sức xây dựng làng nông thôn mới-Ảnh Hồng Thi
Người dân làng Pơ Nang (xã Tú An, thị xã An Khê) chung sức xây dựng làng nông thôn mới. Ảnh: Hồng Thi
 
 

Trong 9 tháng năm 2019, ngành chức năng và chính quyền các địa phương đã tiếp 2.866 lượt công dân; tiếp nhận 181 đơn khiếu nại, tố cáo (giảm 32 đơn so với cùng kỳ năm trước), trong đó có 82 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và đã xác minh, giải quyết 68 vụ; tiếp nhận và xử lý 1.759 đơn kiến nghị.


Tuy vậy, cũng theo bà Thu, quá trình triển khai “Năm dân vận chính quyền” từ tỉnh đến cơ sở vẫn còn chậm và bộc lộ không ít hạn chế, khuyết điểm. “Vừa qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiến hành kiểm tra việc triển khai công tác dân vận tại huyện Chư Pah và sắp tới là huyện Krông Pa. Qua kiểm tra, huyện Chư Pah vẫn chưa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, thể hiện ở một số mặt như: việc quán triệt, nâng cao nhận thức về công tác dân vận nói chung, DVCQ nói riêng trong cán bộ, đảng viên chưa thật sự sâu sắc; công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện có lúc chưa chặt chẽ; việc trao đổi thông tin, phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền cũng như lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận đôi lúc chưa kịp thời; công tác hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai chương trình phối hợp DVCQ đối với các phòng, ban và các xã, thị trấn còn chậm; việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác DVCQ còn hạn chế… Đoàn đã ra thông báo kết luận, chỉ rõ những mặt đạt và chưa đạt, đồng thời yêu cầu địa phương cần làm tốt một số nội dung phối hợp trong thời gian đến”-bà Thu thông tin.
 
Ngoài những hạn chế trên, một số sở, ngành, địa phương còn chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết các đơn, thư thuộc thẩm quyền. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ, còn xem nhẹ công tác dân vận. Thủ tục hành chính có chuyển biến nhưng vẫn còn rườm rà. Công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, tái định cư chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại một số cơ quan, địa phương chưa thực hiện thường xuyên và chưa xây dựng được nhiều mô hình, điển hình để nhân rộng.
 
HỒNG THI
 
 
.