.

Kông Chro quán triệt Nghị quyết lần thứ 6(khóa XII)

Thứ Tư, 13/12/2017, 13:33 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 13-12, tại Hội trường 19-5, Huyện ủy Kông Chro tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Tham gia học tập Nghị quyết có 200 cán bộ chủ trốt các phòng, ban và lãnh đạo các xã, thị trấn.
 
 
Ảnh: Lê Nam
Ảnh: Lê Nam
Tại hội nghị, cán bộ chủ chốt toàn huyện đã được học tập, quán triệt các Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”. 
 
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) được triển khai trong 2 ngày 13 và 14-12.
Lê Nam
.