.

Xây dựng Đảng về đạo đức trước hết phải xây dựng về văn hóa

Thứ Năm, 23/11/2017, 08:55 [GMT+7]
.

Sáng 22-11, tại Hà Nội, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Công an phối hợp tổ chức Hội thảo cấp quốc gia: “Xây dựng Đảng về đạo đức-Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.
 

Hội thảo cấp quốc gia: “Xây dựng Đảng về đạo đức-Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.
Hội thảo cấp quốc gia: “Xây dựng Đảng về đạo đức-Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Thượng tướng PGS, TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đồng chủ trì hội thảo.

129 bài tham luận của các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học đến từ các ban, bộ, ngành trung ương và nhiều địa phương trên cả nước gửi về Ban Tổ chức Hội thảo, khẳng định xây dựng đạo đức trong Đảng là điểm nhấn, là sự bổ sung cần thiết trong việc đổi mới tư duy, nhận thức về công tác xây dựng Đảng hiện nay; phù hợp với nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo nền móng vững chắc để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Các tham luận cũng đề xuất hệ giải pháp quan trọng và chủ yếu từ lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng, khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 

Ông Hà Đăng phát biểu tham luận tại Hội thảo.
Ông Hà Đăng phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, ông Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) nêu rõ, vấn đề xây dựng đạo đức trong Đảng không phải là chuyện bây giờ mới có. Việc đề cao vai trò của xây dựng Đảng về đạo đức hoàn toàn không có nghĩa làm giảm đi tầm quan trọng then chốt của xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, trái lại, lấy xây dựng Đảng về đạo đức (nói rộng ra là về văn hóa) để bổ sung và tiếp thêm năng lượng cho xây dựng Đảng về các mặt nói trên.

Còn Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng, đạo đức là cốt lõi của văn hóa, cho nên chúng ta xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức thì logic triệt để của nó là chúng ta phải xây dựng Đảng về văn hóa, trong đó văn hóa đạo đức là điểm nhấn quan trọng nhất.

Từ thực tiễn đổi mới và phát triển của nước ta hiện nay, nhất là quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, theo Giáo sư Hoàng Chí Bảo, chúng ta càng thấy rõ xây dựng Đảng về văn hóa để thực hiện cho được một tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng là đạo đức, là văn minh”.

Dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại ý rằng “thực hành văn hóa mới đẩy lùi được quan liêu tham nhũng, chống được thói hủ hóa và tất cả những điều suy đồi về đạo đức, đó chính là chủ nghĩa cá nhân, là giặc nội xâm. Chống chủ nghĩa cá nhân, giặc nội xâm ẩn nấp trong lòng là một cuộc chiến đấu suốt đời và sẽ có không ít sự đau đớn ở trong lòng, thậm chí phải tự xem xét lại, tự răn, tự sửa, tự soi mình”, Giáo sư Hoàng Chí Bảo cho rằng đây là những việc rất cần thiết để nhận thức tầm quan trọng có ý nghĩa chiến lược của việc xây dựng Đảng về đạo đức, văn hóa đạo đức trong Đảng.

Thanh Hà/VOV.VN

.